Vol 1, No 2 (2019)

Table of Contents

Articles

Ida I Dewa Ayu Manik Sastri, Luh Kade Datrini, Ni Nyoman Rusmiati, I Wayan Sudemen
51-69
I Nyoman Budiartha, Ni Luh Made Mahendrawati, I Wayan Wesna Astara, Dessy Lina Oktaviani Suendra, Kade Richa Mulyawati, I Made Aditya Mantara Putra
70-75
Made Bayu Permana Adhinata, I Wayan Gede Suacana, I Wayan Sudana
76-81
I Wayan Wesna Astara, A.A.Gde Oka Wisnumurti, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Mardika, I Made Suniasta Amertha, I Ketut Irianto, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, Ni Luh Made Mahendrawati
82-89
A.A.Gede Oka Wisnumurti, I Wayan Wesna Astara, I Made Suwitra, I Wayan Rideng, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Minggu Widyantara, I Ketut Irianto
90-99
Luh Gede Pradnyawati, Putu Nita Cahyawati
100-104
I Wayan Wirya Sastrawan
105-113